De Atoomcoöperatie

logo AC monocolor

Investeer in een
schone toekomst

Investeer
in een schone
toekomst

Samen voor meer kernenergie

Samen voor meer kernenergie

Ons doel

Eindelijk is het zover: Nederland gaat verder met kernenergie. Het Rijk wil twee nieuwe kerncentrales en provincies denken aan kleine, modulaire reactoren. Dat is prachtig nieuws. Wij willen hieraan bijdragen.

Wij willen de toekomst van kernenergie helpen vormgeven. Zodat plannen worden gerealiseerd met betrokkenheid van de burger en het bedrijfsleven. Zodat de beste keuzes worden gemaakt. Zodat er een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening komt voor onze kinderen en kleinkinderen. Een toekomst met meer kernenergie.

Ons Plan

Wij gaan overheid en ontwikkelaars een handje helpen. We willen mee-investeren in een nieuwe kerncentrale of SMR, zodat we een deel van het eigendom verwerven en inspraak krijgen. We willen levering van atoomstroom tegen kostprijs mogelijk maken voor onze leden. We willen de nucleaire industrie in Nederland stimuleren.

Door samen te werken met burgers en bedrijven bundelen we onze krachten. Zo bouwen we een diverse, betrokken community van leden die expertise leveren, zeggenschap krijgen en meedelen in de opbrengsten.

Word Lid

Voor €23,50 per jaar ben je lid van De Atoomcoöperatie. Je praat mee, je beslist mee en je investeert mee om de volle potentie van kernenergie te realiseren. Het bedrag voor lidmaatschap correspondeert met het splijtbare isotoop van uranium: U-235.

€23,50

per jaar

  • Volwaardige stem in besluitvorming
  • Optie om te investeren in onze projecten
  • Geregelde nieuwsbrief over voortgang
  • Gratis toegang tot de evenementen van De Atoomcoöperatie

Basic

per jaar

  • Volwaardige stem in besluitvorming
  • Geregelde nieuwsbrief over voortgang

Premium

€23,50

per jaar

Elite

€2350

per jaar

  • Alle voordelen van het basic en premium lidmaatschap
  • Gratis toegang tot één evenement per jaar van De Atoomcoöperatie

Onze Werkwijze

De leden bepalen wat De Atoomcoöperatie zal doen. Transparantie staat voorop. Naar onze leden communiceren we openlijk over onze activiteiten, prestaties en uitdagingen. Vanwege de structuur van een coöperatie is er voor leden alle gelegenheid om mee te beslissen.

Nu al neemt De Atoomcoöperatie deel aan twee projecten: de Alliantie Kernenergie in Limburg en de werkgroep Kermit in Twente. In beide gevallen zetten we ons belangeloos in om een kleine, modulaire reactor in de regio mogelijk te maken. Op dit moment investeren we nog niet in deze projecten.

Over Ons

Wij werken op vrijwillige basis mee om De Atoomcoöperatie op te zetten. Onze inzet komt voort uit ons enthousiasme voor kernenergie. Hieronder stellen we ons voor.

Patrick Bauduin

Mede-oprichter
Patrick is oprichter van Atoom Alliantie en zet zich ervoor in om zoveel mogelijk supporters voor kernenergie bij elkaar te brengen.

André Bijkerk

Coördinator Hub Twente
André is met Werkgroep KERMIT (KERnenergie Made In Twente) actief namens de cooperatie om te zorgen voor lokale support in Twente voor een SMR.

Wim Fleuren

Mede-oprichter & Coördinator Hub Limburg
Wim is senior projectleider op gebied van ruimtelijke ordening, civiel techniek en klimaat.

Olguita Oudendijk

Mede-oprichter
Olguita is oprichter van  RePlanet Nederland, debatleider, jurist, publicist en oud - politica.

Roman van Ree

Web developer
Roman is oprichter van referend.app en verzorgt digitale media en audio/video-techniek.

Frank Verbeek

Financiën & Controlling
Frank is Freelance Finance Manager en zet zijn kennis en kunde in voor De Atoomcoöperatie.

Arno Wielders

Mede-oprichter
Arno is werkzaam in de ruimtevaartsector en is onze liaison voor de nucleaire industrie.

Chris van Wijk

Financiën & Controlling
Chris heeft een financiële achtergrond in de bankensector en de politiek en is momenteel bewindvoerder.

Onze partners

De Atoomcoöperatie werkt graag samen met betrokken burgers, verenigingen, ondernemers, politici en overheden. Onze huidige partners zijn:

avatar 300

Ook partner worden?

FAQ

Wij willen een beweging op gang brengen van burgers en bedrijven die enthousiast zijn over kernenergie. Door samen te werken krijgen we een langjarig zicht op een stabiele, schone en betaalbare energievoorziening.

We verwachten dat onze leden met het bestuur en de ledenraad meedenken en prioriteiten stellen. We moedigen leden aan om deel te nemen aan het besluitvormingsproces, om ideeën te leveren en om hun eigen netwerk aan te spreken. We hopen dat ze vervolgens ook actief gaan mee investeren om onze doelen te bereiken. 

Leden kunnen hun stem laten horen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Verder zijn leden uitgenodigd om het gehele jaar door contact met ons op te nemen.

Het lidmaatschapsgeld wordt gebruikt om de organisatie van onze coöperatie mee te financieren en om investeringskansen te onderzoeken. Voor investeringen in concrete projecten worden aparte investeringsrondes uitgeschreven.

De ledenraad kiest en controleert het bestuur. Onze statuten zijn hier te vinden.

Zodra we als coöperatie een project hebben gekozen om in te investeren, zullen er voor de verschillende fases van het project investeringsrondes worden uitgeschreven waar de leden aan kunnen deelnemen.

Wanneer het ingelegde bedrag gaat renderen zal er dividend uitgekeerd worden. Uiteraard wordt er per project een investeringspropositie en risicoprofiel uitgewerkt. Momenteel zijn er nog geen projecten in deze fase.

Naar verwachting gaan de twee centrales Borssele tussen de €10 en €15 miljard kosten. Een SMR zal €2-3 Miljard gaan kosten. Op basis van deze prijzen is de verwachte kostprijs van stroom in orde van €5-6ct/kWh. Dat is érg goedkoop als je die prijs vergelijkt met (gestabiliseerde) zonne-energie of windenergie.

We gaan een financieringsmodel opzetten waarbij we slechts een klein deel als eigen vermogen op tafel hoeven leggen. De rest van de som wordt bij elkaar gebracht met behulp van geldverstrekkers en andere financiers. Afhankelijk van de support door de leden zal het aandeel in een nieuwe kerncentrale grote of kleiner zijn.

Wij geloven dat we onze krachten moeten bundelen: burgers, politici, kennisinstellingen en ook bedrijven. Het lidmaatschap geeft deelnemende bedrijven hetzelfde (stemrecht) als een gewoon lidmaatschap; er is geen sprake van een tegenprestatie. 

Inschrijven

Via onderstaand formulier kun je je direct aanmelden als lid. Vul je gegevens in en maak je inschrijving definitief door het lidmaatschapsgeld te betalen. We vragen je tevens om akkoord te gaan met een jaarlijkse afschrijving via automatische incasso. Dit maakt onze ledenadministratie een stuk eenvoudiger.
Totaal


Doneer

Vind je ons werk belangrijk en kan je meer missen? Een donatie stellen we natuurlijk zeer op prijs. Daarmee steun je onze doelen.

Bedrag