Twente

KERMIT (Kernenergie Made In Twente)

De werkgroep KERMIT (KERnenergie Made In Twente) werd opgericht door een aantal enthousiaste leden die zich willen inzetten om de energietransitie met behulp van Atoomstroom vorm te geven. KERMIT vertegenwoordigd de Atoomcoöperatie in haar gesprekken met lokale overheden en stakeholders in de Provincie Overijssel.

Waarom kernenergie in Twente?

Als we de deadlines van 2030 en 2050 voor CO2 reductie willen halen met renewables als wind en zon gaat dat niet lukken, domweg vanwege het feit dat zonnepanelen in de winter en ’s nachts weinig of geen opbrengst hebben en wind onvoorspelbaar is. Om de dalen op te vangen blijven we afhankelijk van andere energiebronnen zoals kolen, aardgas of kernenergie. Duitsland is daar een slecht voorbeeld van. Duitsland zet vol in op wind en zon en ontmantelt kerncentrales. Om de dalen op te vangen bouwen ze weer kolencentrales met als resultaat dat in Duitsland de uitstoot van CO2 per capita het hoogste is in Europa.

Is de angst voor kernenergie gegrond?
Door diverse organisaties wordt de bevolking angst aangepraat over de gevaren van kernenergie zonder met een serieuze oplossing voor de e-transitie te komen. In de ruim 75 jaar dat er met kernenergie elektriciteit opgewekt is zijn er verschillende generaties kernreactoren geweest. Op dit moment worden er Generatie lll+ en Generatie lV reactoren gebouwd die extreem veel veiliger zijn dan de oudere reactoren. Ook het kernafval levert geen gevaar op. Inmiddels is er een gesloten systeem van hergebruik en opslag waarbij elke gram mogelijk gevaarlijk materiaal nooit in de openbare ruimte zal komen. De toekomst voor Thoriumreactoren is hoopgevend zodat er een nog veel groter potentieel voor energie zal ontstaan.

Doel van KERMIT
Het doel van de werkgroep KERMIT is om in Twente en zeker Overijssel éen of meerdere kleinere kernreactoren te bouwen. Het liefst zien wij hier een Generatie lV SMR (Small Modular Reactor, bv. de BWRX 300 van GE-Hitachi) komen. Dit is een kleine reactor die eenvoudig, wanneer nodig, uit te breiden is (Modular) door er meer SMR’s aan toe te voegen. Een ander niet te onderschatten voordeel is dat de warmte die er naast elektriciteit vrijkomt gebruikt kan worden voor onder andere stadsverwarming. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan onze plannen dan horen wij dat uiteraard graag. Zend dan een mail aan dete50coin@hotmail.com

Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende personen;

André Bijkerk, landschapsarchitect BNT en ruimtelijke ordening
Robert Jonker Industriële vormgever
Drs. Hans van der Stam, Natuurkundige
Edwin Braker, Bedrijfskundige MBA MSc
Rob Franke, Werktuigbouwkundige
Dipl. Ing. Ton van Dokkum
Harrie Evers, Ondernemer
Abel wortelboer, adviseur
Joey Oraile, technicus
Ir. Arthur van Opstall, technicus